Александра Гозиас и Константин Иванов ездили в ЗАГС

Сегодня Александра и Константин побывали в ЗАГСе.

Александра Гозиас и Константин Иванов ездили в ЗАГС

Александра Гозиас и Константин Иванов ездили в ЗАГС

Александра Гозиас и Константин Иванов ездили в ЗАГС

Александра Гозиас и Константин Иванов ездили в ЗАГС