Екатерина Родина: Ни в Бузове, ни в Иване я не вижу соперниц!

Екатерина Родина призналась, что положила глаз на Романа Гриценко.

Екатерина Родина: Ни в Бузове, ни в Иване я не вижу соперниц!

Екатерина Родина: Ни в Бузове, ни в Иване я не вижу соперниц!