Диана Игнатюк снова на телестройке

Сегодня на телепроект приехала Диана Игнатюк.

Диана Игнатюк снова на телестройке

Диана Игнатюк снова на телестройке