Наталия Бичан: Сегодня я приехала в сонное царство

Приехав на телепроект на занятие, Наталия Бичан попала в настоящее сонное царство.

Наталия Бичан: Сегодня я приехала в сонное царство

Наталия Бичан: Сегодня я приехала в сонное царство