Тата Абрамсон нахамила Наталии Бичан

Участница телестройки Тата Абрамсон разругалась с хореографом Наталией Бичан.

Тата Абрамсон нахамила Наталии Бичан

Тата Абрамсон нахамила Наталии Бичан