Ксения Задойнова ждет ребенка?

Супруга Александра Задойнова намекнула на интересное положение.

Ксения Задойнова ждет ребенка?

Ксения Задойнова ждет ребенка?