Анастасия Стецевят опровергла слухи о волшебстве с Еворовским

Анастасия Стецевят заявила, что не волшебничала с Виталием Еворовским.

Анастасия Стецевят опровергла слухи о волшебстве с Еворовским

Анастасия Стецевят опровергла слухи о волшебстве с Еворовским